Wat is rendement?

Rendement is de beloning voor risico. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt en/of wilt u meer risico nemen met als doel een hoger rendement te behalen. De mate van risico kunt u bijvoorbeeld sturen door een hoger of lager risicoprofiel te nemen waardoor u zich meer of minder bloot stelt aan de beweeglijkheid van de markt als geheel. Dat risico heet het systematisch risico. Daarnaast kunt u het risico ook sturen door meer of minder verschillende vermogens categorieën op te nemen en door meer of minder beleggingen per vermogenscategorie op te nemen. De mate van spreiding is namelijk ook van invloed op het risico en dus op het rendement. Dit risico heet het specifiek risico.

Rendementen modelportefeuilles Auréus Vermogen

Bij Auréus Vermogen kunt u kiezen uit 5 verschillende risicoprofielen en 2 verschillende soorten dienstverlening. Met betrekking tot het laatste heeft u namelijk de keuze tussen aandelen beleggingsfondsen (breed gespreid) en individuele aandelen (beperkt gespreid). 

Aandelen beleggingsfondsen:       

Individuele aandelen: