Rendement aandelen beleggingsfondsen

De historie van de modelportefeuilles in aandelen beleggingsfondsen start op 1 januari 2010. Echter vanaf 2014 is het beleid aangepast. Onze uitgangspunten zijn:

Risicodragend:

 • Wereldwijd beleggen en geen valutarisico’s afdekken.
 • Via aandelenbeleggingsfondsen en trackers dus zo breed mogelijk spreiden.
 • Minimaal een derde in de markt tegen lage kosten.
 • Minimaal een derde in factoren met een bewezen outperformance op langere termijn.
 • Beleggingen die aan onze duurzaamheidscriteria voldoen.
 • Geen markttiming maar herbalanceren.

Risicomijdend:

 • Wereldwijd beleggen maar alle valutarisico’s afdekken.
 • Via obligatiebeleggingsfondsen en trackers dus zo breed mogelijk spreiden.
 • Maximaal een derde via alternatives (o.a. hedgefunds).
 • Beleggingen die gedeeltelijk aan onze duurzaamheidscriteria voldoen.
 • Geen markttiming maar herbalanceren.