HEDGEFUNDS

Hedgefunds een groot risico? Auréus kiest arbitragefondsen met een lage beweeglijkheid, een goede verhandelbaarheid en zonder correlatie met rente en aandelenmarkten zodat het risico van de portefeuille gereduceerd wordt.

We hebben momenteel te maken met historisch lage rentestanden. Dit betekent enerzijds dat het rendement op obligaties relatief laag is en anderzijds dat de impact als de rente gaat stijgen, groot kan zijn. Auréus kan de markten niet voorspellen en durft dan ook niet te stellen wanneer de rentes weer omhoog zullen gaan. Wel vinden ze dat de verhouding tussen risico en rendement op dit moment uit balans is en daarom bieden zij hun klanten de mogelijkheid om het renterisico van de portefeuille te beperken. Dit doen zij door te beleggen in obligaties met kortere gemiddelde looptijd en daarmee een lagere rentegevoeligheid. Daarnaast beleggen zij in alternatieven met laag risico. Het rendement van deze alternatieven komt volledig losstaand van de renteniveaus tot stand, waarmee deze fondsen derhalve geen renterisico kennen. Tenslotte hebben zij ook geen correlatie met aandelenmarkten. Doordat Auréus alternatieven toevoegt verhogen zij het rendement van uw risicomijdende beleggingen en verlagen het risico van uw portefeuille.

<< terug