FACTORBELEGGEN

Hoe groter hoe beter? Dan moet je beleggen in een market cap gewogen index als de AEX of de MSCI World.

In een fonds dat belegd in marketcap gewogen indexen wordt de performance bepaald door de zwaargewichten. Jammer als de lichtgewichten een beter rendement maken want die tellen nagenoeg niet mee.

Mijn voorkeur gaat echter uit naar factorbeleggen. Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. professoren Fama en French is gebleken dat aandelen met bepaalde karakteristieken op langere termijn een beter rendement opleveren dan ‘de markt’. Zulke factoren zijn bijvoorbeeld Value, Quality, Small Cap, Low Vol en Momentum. Auréus belegd onder andere in fondsen met een Multi Factor model waarbij de omvang van de marktwaarde van een aandeel niet bepalend is voor de bijdrage in de performance van het fonds. Hun rendementen zijn daarmee beter dan die van de markt.

 

<< terug