Disclaimer

De disclaimer is van toepassing op alle pagina’s op deze site. Door de pagina te bezoeken gaat u akkoord met deze disclaimer.

De inhoud is door SAFE BELEGGEN met de zorg samengesteld, echter, de wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde op onze website.

Wij zijn niet niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.