Week 42 | De verdediging op orde

De afgelopen week werden de aandelenmarkten getroffen door een aanzienlijke correctie. Hoewel het altijd vervelend is om de waarde van de portefeuilles terug te zien lopen, zijn dit soort momenten een goede test voor de robuustheid van de portefeuilles. Voor ons was het positief om te zien dat ‘de verdediging’ goed lijkt te staan. Daarom gaan we in deze nieuwsbrief dieper in op één van de pijlers van deze verdediging, namelijk ‘value aandelen’.

Binnen het aandelengedeelte van onze portefeuilles zoeken we naar aandelen die specifieke kenmerken gemeen hebben waarvan we uit onderzoek weten dat ze op langere termijn een beter resultaat opleveren dan de brede markt. Deze specifieke kenmerken worden ‘factoren’ genoemd en wij onderscheiden binnen aandelen vijf van dergelijke factoren. Factorbeleggingen bewijzen hun toegevoegde waarde echter op langere termijn en kunnen op de kortere termijn soms achterblijven bij de markt. Dit jaar presteren alle factor strategieën in lijn met of beter dan de benchmark, met uitzondering van de value aandelen.

Hoger gewaardeerde aandelen doen het beter in de markt

De factor ‘value’ is het feit dat laag gewaardeerde aandelen op termijn altijd een hoger rendement hebben gerealiseerd dan de brede markt. Value aandelen zijn aandelen van bedrijven met een aandelenkoers die relatief laag is ten opzichte van de winst die wordt gemaakt of de boekwaarde. Hoewel laag gewaardeerde aandelen dus een relatief groot opwaarts potentieel hebben, is alleen niet te zeggen wanneer dit eruit komt. Dit hangt af van diverse factoren die niet te voorspellen zijn. Op dit moment is het zelfs zo dat laag gewaardeerde aandelen het al tien jaar slechter doen dan de brede markt. Vanaf het herstel van de aandelenmarkten in 2009, na de grote financiële crisis, doen juist de hoger gewaardeerde aandelen (groeiaandelen) het beter dan de markt. Dit is waarschijnlijk voor een groot gedeelte veroorzaakt door de rente, die mede door de steunmaatregelen van de centrale banken, sterk verlaagd is. Daarnaast is dit proces versterkt door de fors gestegen koersen van diverse grote Amerikaanse IT aandelen zoals Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google.

Ongeduld grootste vijand van beleggers

Binnen onze factorbeleggingen zijn laag gewaardeerde aandelen momenteel de grootste groep. Hoewel de andere factoren het relatief goed doen, doen onze aandelenbeleggingen het daarom dit jaar wat minder dan onze benchmark, de wereldwijde aandelenindex. Beleggen in waarde aandelen vergt dus geduld. In het verleden is dit geduld echter nog altijd ruimschoots beloond. Het is belangrijk om te beleggen voor de lange termijn, met een blik op het uiteindelijke resultaat. Waarde aandelen overtreffen de brede markt op lange termijn nog steeds aanzienlijk. We houden daarom juist nu vast aan onze positie in deze lager gewaardeerde aandelen. Immers het belangrijkste ingrediënt voor lange termijn succes is niet alleen de keuze voor een bepaalde beleggingsstrategie, maar de discipline om je aan je beleggingsplan te houden. Ongeduld is de grootste vijand van beleggers in het algemeen en value beleggers in het bijzonder!

Daarom was het goed om te zien dat juist deze waarde aandelen het de afgelopen weken relatief goed deden. De aanzienlijke correctie op de aandelenmarkten raakte vooral de zogeheten groeiaandelen. Wij voelen ons ondanks of misschien wel dankzij de daling van de beurzen van de afgelopen week dus zeer comfortabel met de kracht van onze verdediging.

olie-en-beleggen

Week 40 | Italië en olie

Italië en olie. Een combinatie die toch al gauw bovenstaande foto als associatie oproept. Beleggers zullen afgelopen weken toch een ander beeld hebben gehad bij deze twee onderwerpen. De begroting in Italië en de stijgende olieprijzen beheersten een groot deel van het financiële nieuws.

Italiaans begrotingsakkoord geeft tumult op financiële markten

Laten we beginnen met Italië. De coalitieregering heeft aldaar vorige week na zeer lang overleg een akkoord gesloten over de begroting voor 2019. De plannen komen met een begrotingstekort van ongeveer 2,4% ruim boven de door de EU gestelde grens van 2%. Sterker nog om de schuldenpositie van Italië een beetje in bedwang te houden had de EU eerder aangestuurd op 1,6% voor Italië. Dat worden dus nog fikse discussies volgende maand als de plannen definitief aan de EU worden voorgelegd. Het Italiaanse begrotingsakkoord heeft dan ook  voor tumult gezorgd op de financiële markten. De koersen van Italiaans schuldpapier daalden en de rente loopt daar dus op. Voor Duits staatspapier (dat dan als veilige vluchthaven wordt gezien) gold het omgekeerde.

Krapte olieaanbod

Dan de olie. Nadat we in 2016 en 2017 lange tijd lage olieprijzen hebben gezien, is de olieprijs dit jaar fors aan het oplopen. Er is krapte in het olieaanbod. Daarnaast dragen de sancties van de Verenigde Staten tegen Iran ook bij aan de deze krapte. De prijs voor een vat Brent Crude bedraagt vanochtend ruim USD 83. In 2016 en 2017 schommelde deze prijs nog tussen de USD 40 en  50. Op de termijnmarkt zien we daarnaast dat afnemers van olie de prijs afdekken en dat aanbieders van olie dat juist minder doen. Dat kan erop duiden dat zij prijzen nog verder zien oplopen. Voorspellen kan men echter nooit, dat is al vaak genoeg gebleken.

(Bron:Aureusvermogen)

2018-safe-beleggen-wat-is-er-veranderd-voor-de-bank

Week 38 | 10 jaar na Lehman Brothers

Op 15 september 2008 viel het doek definitief voor Lehman Brothers. Het luidde de grootste financiële crisis sinds de jaren dertig in. Met veel ongeloof werd er door de financiële wereld gekeken naar het failliet gaan van een grote bank. Weken ervoor werden twee grote hypotheekbanken, Fannie Mae en Freddie Mac, wel nog ‘gered’ door de overheid. Maar nu werd besloten niet in te grijpen. Het werd de markt langzaamaan duidelijk hoe erg de situatie was. Wat voor de val van Lehman nog kredietcrisis heette werd al snel een veel groter omvattende financiële en economische crisis. Niet alleen andere banken kwamen in de problemen, ook overheden die eerder met flinke sommen geld het systeem probeerden overeind te houden kwamen diep in de problemen. U herinnert zich vast nog de problemen van IJsland, Griekenland, Ierland en later ook Spanje, Portugal en Italië.

Wat is er nu veranderd voor de banken sinds de crisis

Natuurlijk zijn er veel veranderingen doorgevoerd sinds de crisis. De buffers die banken moeten aanhouden zijn fors toegenomen, maar toch zagen we de laatste jaren voorbeelden dat de markt zich  afvroeg of deze nu wel voldoende zijn. Denk daarbij aan de problemen van Deutsche Bank, maar onlangs ook de problemen van Italiaanse en Turkse banken. Er zijn ook mensen die het probleem minder bij de banken zien maar bij de overheden. Daar is een enorme berg schuld opgebouwd de afgelopen jaren. Dankzij het nog altijd zeer ruime monetaire beleid van veel centrale banken blijft de rente laag en hebben we vooralsnog weinig last van de schuldenberg. Nu moeten de centrale banken er alleen nog in slagen de rente langzaam en gecontroleerd te laten stijgen om een nieuwe crisis te voorkomen.

Brug Italië ingestort

Week 36 | Salvini geeft EU de schuld

Rente blijft oplopen in Italië

Hoe gaat Italië om met de Europese begrotingsregels? Dat is een vraag die met name de Europese beleggers bezig houdt. De nieuwe regering in Italië wil erg soepel omgaan met de EU afspraken. Zelfs het instorten van de brug in Genua werd door de Italiaanse vicepremier Salvini toegeschreven aan de begrotingsregels van de EU. Dat gaat wel heel erg ver. In ieder geval zijn de spanningen opgelopen en dat ziet men terug in het oplopende renteverschil (ook wel de spread genoemd) tussen Italiaans en Duits staatspapier. Overigens net nu er ten behoeve van de begrotingstekorten nieuw Italiaans staatspapier wordt uitgebracht. Daar is momenteel minder vraag naar, hetgeen de rente daar nog verder laat oplopen.

Kans op deal tussen Verenigd Koninkrijk en de EU neemt toe

Positief in Europa lijken de uitlatingen van EU onderhandelaar Michel Barnier over een mogelijke speciale overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, die de banden tussen beiden zo nauw mogelijk houdt. De kans op een deal lijkt hiermee te zijn toegenomen.

Economische groei in VS hoger dan verwacht

Ondertussen verloopt het economisch in de VS een stuk voorspoediger. Zo bleek afgelopen week de herziende economische groei in Q2 op jaarbasis met 4,2% toch weer hoger dan verwacht. Dat leidde dan ook weer tot nieuwe records voor de S&P 500 en de Nasdaq. Dat terwijl er toch ook wel zorgpunten zijn. Trump heeft wel aangegeven dat hij na het handelsakkoord met Mexico nu ook positief gestemd is over een nieuwe handelsovereenkomst met Canada (NAFTA), maar de $200 miljard aan importheffingen met de EU en China worden deze maand van kracht. Last but not least stapelen de juridische problemen zich voor de Amerikaanse president verder op. De voormalig campagneleider Paul Manafort is veroordeeld voor belastingontduiking en fraude en zijn voormalige advocaat Michael Cohen heeft ook bekend regels te hebben overtreden, waarbij volgens hem ook Trump zich schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. Wordt vervolgd… 

(Bron: Aureusvermogen)