Hogere rente; waarin niet en waarin wél beleggen

Zoals ik in mei al schreef zal de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf september de inkoop van obligaties gaan reduceren van 30 miljard naar 15 miljard euro per maand en zal zij vanaf december zelfs helemaal stoppen met inkopen. De ‘kunstmatige’ vraag naar obligaties valt daarmee weg waardoor de koersen van obligaties zullen gaan dalen en de kapitaalmarktrentes stijgen naar meer normale niveaus. Als voorbeeld neem ik de rente op de 10-jaars staatslening in Nederland. Het rendement is op dit moment ongeveer 0,60% per jaar. Onder normale omstandigheden zou die bij het huidige inflatieniveau ongeveer 2 a 2,50% zijn geweest. De kapitaalmarktrente ligt immers historisch gezien altijd zo’n 1 tot 1,5% boven de kerninflatie (thans 1%). Door het wegvallen van die enorme aankooporders van de ECB zal de 10-jaars rente geleidelijk met 1,5% gaan stijgen tot die 2 a 2,5%.

Daarnaast is de kans groot dat ook de inflatie zelf nog gaat oplopen. De grafiek hieronder geeft het percentage loonstijging weer in de afgelopen 18 jaar.

Voor het eerst komen we weer boven het niveau van voor de financiële crisis in 2008. Doordat de werkloosheid sterk gedaald is kunnen werknemers looneisen gaan stellen. Uiteindelijk zullen daardoor de prijzen van goederen en diensten omhoog gaan en zorgt de stijgende inflatie weer voor hogere rentes. Obligaties gaan hier heel veel last van krijgen maar wie profiteren hier nu van?

Dat zijn bijvoorbeeld banken en verzekeraars. Een onderzoek van Morgan Stanley wijst uit dat een rentestijging van 0,10% de winst van de Europese banken met 5 tot 6% kan verbeteren. Dat geeft dus de nodige potentie. De koers-winstverhouding van bankaandelen ligt op de huidige winstschattingen tussen de 8 en de 10. Maar als die winstschattingen omhoog gaan zullen deze aandelen goedkoper blijken te zijn. Daarnaast vinden veel beleggers een dividend rendement tussen de 5,5 en de 6% ook heel erg interessant. Goed moment om nu hierin te beleggen dus want statistieken wijzen ook nog uit dat op de aandelenbeurzen in de laatste drie maanden van het jaar gemiddeld de hoogste rendementen worden behaald. Aan de andere kant zei Mark Twain (Amerikaans Schrijver 1835-1910) eens: “Oktober: Dit is één van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari”. 

Wegwerpeconomie-advies-safe-beleggen-olieaandelen reduceren in portefeuille

Wegwerpeconomie – Safe beleggen adviseert portefeuillehouders

Verbod op plastic voorwerpen voor éénmalig gebruik

Door de opkomst van de automobiel industrie begin 1900 nam de vraag naar olie ook razendsnel toe. Bij de raffinage kwamen ook afvalgassen vrij als ethyleen. Aanvankelijk wisten we niet goed wat we hiermee moesten doen totdat we ontdekten wat we hiervan konden maken; kunststoffen waaronder plastic. Na de 2e wereldoorlog was er een tekort aan natuurlijke grondstoffen en gingen mensen op zoek naar alternatieven. Het gebruik van kunststoffen maakte vanaf die tijd een enorme vlucht door. Het was licht in gewicht en goedkoop, dus als je het had gebruikt kon je het gewoon weggooien. Het aantal toepassingsmogelijkheden was gigantisch maar er zat wel een probleem aan al dat plastic. Het breekt heel moeilijk af. Zo doet een plastic bekertje er 50 jaar over voordat het afgebroken is en een rietje 200 jaar. Voor een flesje is 450 jaar nodig en een deksel van een emmer doet er 1000 jaar over. Via de rivieren komt veel van dit plastic uiteindelijk in zee en op de stranden. Uit onderzoek blijkt dat er over 30 jaar op basis van gewicht meer plastic dan vis in de oceanen zit. Vorige maand heeft de EU aangekondigd dat er in 2021 een verbod komt op allerlei plastic voorwerpen voor éénmalig gebruik, en voor 2025 moeten EU landen 90% van de plastic flessen voor éénmalig gebruik inzamelen. Producenten moeten gaan bijdragen in de kosten van afvalbeheer en het opruimen van het zwerfplastic. Dat heeft dus grote impact op veel bedrijven.

Investeren in hergebruik plastic wereldwijd

Coca-Cola maakte vorig jaar bekend dat zij 128 miljard plastic flesjes per jaar maken. Zij moeten dus fors gaan investeren in mogelijkheden voor hergebruik, recycling of composteren. En dat geldt ook voor bedrijven als Nestlé, Unilever, PepsiCo en vele anderen. Als gevolg hiervan zal de groei van de vraag naar olie in de komende 25 jaar worden afgeremd. BP verwacht dat als wereldwijd dergelijke maatregelen worden genomen, de toename van de vraag naar olie in die periode mogelijk met 2 miljoen vaten per dag worden afgeremd. En dit naast de reeds afnemende vraag door de opkomst van alternatieve brandstoffen als elektriciteit en waterstof.

Rendement advies van Safe Beleggen om olieaandelen te reduceren in portefeuilles

Wij adviseren dan ook om de olieaandelen in de portefeuilles te reduceren. Dit is beter voor uw rendement EN voor het milieu. Of klopt de uitspraak: ‘De gemiddelde Nederlander maakt zich pas druk over de milieuverontreiniging wanneer de kwaliteit van zijn televisiebeeld er onder te lijden krijgt’ (Kees van Kooten, Nederlands cabaretier en schrijver, 1941-).

beurs en economie safe beleggen

Safe Beleggen | Beurs en economie

Eindigt nu het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank?

Sinds 2015 heeft de ECB tot 60 miljard EURO per maand aan staatsobligaties opgekocht, en vanaf 2018 is dit teruggebracht naar 30 miljard EURO per maand. In September zal er een antwoord moeten komen op de vraag: ‘Eindigt nu het opkoopprogramma van de ECB?’ Daarvoor keren we eerst maar even terug naar de vraag: ‘Waarom begon de ECB überhaupt in 2015 met het opkopen van staatsobligaties?’ Vanaf 2009 ging het sterk bergafwaarts met de economische groei in alle Europese landen en zakte de inflatie (inclusief voedsel en energie) zelfs onder de 0%. De ECB had getracht deze trend te keren door onder andere de depositorente terug te brengen van 3% naar -0,25%. Omdat dit niets hielp werd besloten tot het inkopen van obligaties. In totaal heeft de ECB nu voor 2.100 miljard EURO aan obligaties op haar balans staan. Er is echter een limiet per land gesteld. Ze mag maximaal 33% van de totale uitstaande schuld van een land aan staatsleningen opkopen. Bij veel landen (waaronder Duitsland en Nederland) is die limiet bereikt. Alleen bij landen als Italië en Frankrijk is er nog ruimte maar ook hier komt de grens in zicht. Dit heeft de speculaties dat het opkoopprogramma in september niet verlengd gaat worden gevoed alhoewel het bestuur altijd kan besluiten om de regels op te rekken en door te gaan.

Beschermen tegen koersverliezen of redeneren als Alexender Pola

beurs en economie safe beleggen

 

Nu even terug naar de beurs. De reële rente (verschil tussen inflatie en kapitaalmarktrente) is normaal gesproken ongeveer +1%. Zoals in de grafiek te zien is die sinds 2011 echter zelfs negatief, want de rente op 5-jarige Duitse staatsleningen ligt bijna 1% onder de Europese inflatie. Als de ECB stopt met het opkopen van staatsleningen zou de rente misschien naar ‘normale’ niveaus terug kunnen keren. In plaats van een huidige rente van -0,1% is een rente van +2 á 2,5% zoals ook vóór 2011 het geval was, dus niet ondenkbeeldig. Dat betekent forse koersverliezen voor obligaties. Je kunt je hier enigszins tegen beschermen door minder in obligaties te beleggen, meer in internationale obligaties, of in inflation linked bonds zoals het AXA World Funds Euro Inflation Bonds. Of je kunt je er niet druk om maken en redeneren zoals Alexander Pola (Nederlands acteur en tekstschrijver 1914-1992): ‘Mensen die denken dat tijd geld is, bemerken meestal pas op hun sterfbed dat hun tijd op is maar hun geld nog niet’.   

  

Safe Beleggen | Beurs en Economie

Duurzame energie en de beurs

In december 2015 ondertekenden 186 landen in Parijs het nieuwe klimaatverdrag dat als doelstelling had om de stijging van de temperatuur onder de 2°C te houden. De meeste landen hebben aangegeven meer te gaan investeren in duurzame energie waarbij 70 landen specifiek windenergie hebben genoemd. Eén van die landen was Nederland. Er is een beleidsnota windenergie opgesteld waarin de doelstelling werd opgenomen om in 2020 op land 6.000 megawatt op te wekken en om in 2023 op zee minimaal 4.450 megawatt op te wekken (zie grafiek). Dat zijn heel veel windmolens en Nederland is nog maar een klein landje. In China en India willen ze in 2020 al naar 200 respectievelijk 60 Gigawatt en zullen de doelen daarna nog aanzienlijk worden verhoogd.

Windenergie de grootste groeimarkt

Er zijn maar enkele grote producenten van windturbines en windmolens in de wereld die de gehele markt bestrijken. Die markt vraagt om steeds grotere bladen van deze molens zodat de investeringen in research & development enorm zijn en kleinere producenten afhaken. Er zijn nu al bladen van 80 meter (de spanwijdte van een vliegtuig als de Airbus 380) en de totale diameter van de wieken van een dergelijke windmolen is dan ook 167 meter.

Synergie levert voordelen op

De grootste vier producenten zijn Vestas in Denemarken, General Electric in de VS, Goldwing in China en Siemens-Gamesa Renewable Energy in Spanje. Deze laatste is vorig jaar voortgekomen uit een fusie tussen het Spaanse Gamesa en het Duitse Siemens Wind Power. Zij zijn nu de nummer 1 wereldwijd in offshore windmolens en dit is de grootste groeimarkt voor de komende jaren. Om deze reden en vanwege het feit dat de fusie nog veel synergie voordelen gaat opleveren vinden wij het aandeel van Siemens-Gamesa Renewable Energy een heel koopwaardig aandeel. Daarnaast is het voor onze toekomst van groot belang dat we alternatieven voor fossiele brandstoffen ondersteunen.

‘Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen’ (Woody Allen, Amerikaans filmregisseur en acteur, 1935 – heden)