Safe Beleggen | Beurs en Economie

Duurzame energie en de beurs

In december 2015 ondertekenden 186 landen in Parijs het nieuwe klimaatverdrag dat als doelstelling had om de stijging van de temperatuur onder de 2°C te houden. De meeste landen hebben aangegeven meer te gaan investeren in duurzame energie waarbij 70 landen specifiek windenergie hebben genoemd. Eén van die landen was Nederland. Er is een beleidsnota windenergie opgesteld waarin de doelstelling werd opgenomen om in 2020 op land 6.000 megawatt op te wekken en om in 2023 op zee minimaal 4.450 megawatt op te wekken (zie grafiek). Dat zijn heel veel windmolens en Nederland is nog maar een klein landje. In China en India willen ze in 2020 al naar 200 respectievelijk 60 Gigawatt en zullen de doelen daarna nog aanzienlijk worden verhoogd.

Windenergie de grootste groeimarkt

Er zijn maar enkele grote producenten van windturbines en windmolens in de wereld die de gehele markt bestrijken. Die markt vraagt om steeds grotere bladen van deze molens zodat de investeringen in research & development enorm zijn en kleinere producenten afhaken. Er zijn nu al bladen van 80 meter (de spanwijdte van een vliegtuig als de Airbus 380) en de totale diameter van de wieken van een dergelijke windmolen is dan ook 167 meter.

Synergie levert voordelen op

De grootste vier producenten zijn Vestas in Denemarken, General Electric in de VS, Goldwing in China en Siemens-Gamesa Renewable Energy in Spanje. Deze laatste is vorig jaar voortgekomen uit een fusie tussen het Spaanse Gamesa en het Duitse Siemens Wind Power. Zij zijn nu de nummer 1 wereldwijd in offshore windmolens en dit is de grootste groeimarkt voor de komende jaren. Om deze reden en vanwege het feit dat de fusie nog veel synergie voordelen gaat opleveren vinden wij het aandeel van Siemens-Gamesa Renewable Energy een heel koopwaardig aandeel. Daarnaast is het voor onze toekomst van groot belang dat we alternatieven voor fossiele brandstoffen ondersteunen.

‘Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen’ (Woody Allen, Amerikaans filmregisseur en acteur, 1935 – heden)