Week 8 | Beurscorrectie ten einde?

5 februari tweede verkoopgolf

De nieuwsbrief was op maandag 5 februari nog niet de deur uit of een tweede verkoopgolf diende zich aan. Twee dagen op rij kregen de aandelenmarkten stevige verliezen te verwerken. Zowat 4.000 miljard dollar aan beurskapitalisatie verdampte door de grote dalingen. Dat is gigantisch maar niet noodzakelijk echt onrustwekkend. We hebben u er daags erna ook uitgebreid over bericht in onze nieuwsflits.

Arbitragefondsen in onze portefeuille profiteren

Alhoewel iedereen het erover eens was dat bij blijvend stijgende aandelenkoersen en steeds meer oplopende inflatieverwachtingen en daarmee gepaard gaande rentestijgingen er een keer een correctie moest komen, blijft het erg lastig om het moment ervan te bepalen. Hoe onverwacht dit was is bijvoorbeeld terug te zien in de VIX index. De VIX is de volatiliteitsindex van de S&P 500 en deze steeg uit het niets met 28% naar ruim 17, het hoogste niveau sinds november 2016. Het zijn overigens de arbitragefondsen in onze portefeuilles die profiteren van deze beweeglijkheid en in dit soort situaties een absolute meerwaarde qua risicospreiding bieden. Daar waar de obligaties bij de afgelopen correctie juist minder steun gaven.

Aandeelmarkten gedeeltelijk hersteld door bedrijfswinsten

Afgelopen week zijn de aandelenmarkten alweer gedeeltelijk hersteld van de correctie. Dit werd met name weer gedragen door stevige bedrijfswinsten. Op de obligatiemarkt zien we dat de koersen nauwelijks zijn gestegen en dat er bij de correctie die we gezien hebben op de aandelenmarkten dus blijkbaar geen vlucht naar obligaties is geweest. Obligatierentes zijn de afgelopen periode weer stijgende en het is voor beleggers zaak hierbij verstandig met de duratie van hun obligatieportefeuille om te gaan. Obligaties met een langere looptijd zijn gevoeliger voor rentestijgingen dan obligaties met kortere looptijden.

De euro houdt zich in aanloop naar 4 maart redelijk goed. Dan zullen de SPD leden stemmen over de coalitie van de Duitse regering en ook zullen dan de Italiaanse verkiezingen plaatshebben.
(Bronvermelding Auréus Vermogen)

Beurscorrectie