Wat was uw rendement in 2017?

Rendement is de beloning voor risico. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt en/of wilt u meer risico nemen met als doel een hoger rendement te behalen.

‘Hoe kan ik mijn risico managen?’

De mate van risico kunt u bijvoorbeeld sturen door een groter of kleiner deel van uw vermogen in risicodragende beleggingen zoals aandelen, vastgoed etc. te investeren waardoor u zich meer of minder bloot stelt aan het risico van de markt als geheel. Immers; gaat de markt omhoog dan gaat u mee, maar daalt de markt  dan gaat u ook mee. Dat risico heet het marktrisico en loopt u altijd als u kiest om te gaan beleggen. ‘Loop ik nog meer risico naast het marktrisico?’. Dat hangt er van af. U kunt bovenop het marktrisico ook nog worden blootgesteld aan het uniek risico. Namelijk wanneer u onvoldoende spreiding aanbrengt. Bij aankoop van 1 aandeel of 1 pand loopt u het risico dat deze individuele belegging een afwijkend rendement vertoont ten opzichte van de markt. Dit unieke risico hoeft u echter niet te lopen. Wanneer u voor voldoende spreiding in meerdere individuele beleggingen zorgt diversifieert u dit risico weg.

Verdeel en heers

aantal aandelen risicoIn de grafiek is op de x-as het mogelijke aantal aandelen in een portefeuille af te lezen en op de y-as de hoeveelheid risico. Duidelijk is  te zien dat u bij 1 aandeel een ‘dubbel’ risico loopt en bij meer dan 15 aandelen al een heel eind in de buurt van het marktrisico komt. Uit recent onderzoek van het CFA Institute (wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals) is gebleken dat u bij een verdeling in 25 aandelen het uniek risico al met  93% heeft gereduceerd. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een beleggingsfonds of tracker. Deze bestaan vaak uit enkele honderden aandelen  dus zit de spreiding in het fonds en is deze veel breder dan bij individuele aandelen. Let er wél op dat u niet alleen in veel bedrijven gespreid zit maar ook in verschillende sectoren en landen. Onze neutrale portefeuille die
voor 50% in individuele aandelen was belegd en voor 50% in obligatiefondsen, leverde ons het afgelopen jaar een rendement op van maar liefst 11,02%. Naar onze bescheiden mening een prachtig rendement bij een goed gespreide portefeuille. Julius Caesar (100 v. Chr. – 44 v. Chr.) adviseerde het ruim 2.000 jaar geleden al: ‘Divide et Impera’ (verdeel en heers).