Beurs en Economie

11-11-2017

Op 9 oktober jl. werden we door de gemeente Best getrakteerd op een gratis filmavond. De klimaatfilm “Before the Flood’ was volledig
‘uitverkocht’ en dat is best bijzonder omdat het thema duurzaamheid nog niet zo sterk leeft in Nederland.

In het klimaatakkoord van Parijs (dec. 2015) werden er door 195 landen doelstellingen gedefinieerd om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden ten opzichte van het pre-industrieel niveau (1851). We zitten nu op bijna 1,5 graden en dat heeft al dramatische gevolgen voor het klimaat en dus voor mens en milieu.

Een verder toenemende groei van de wereldbevolking en welvaart in de toekomst maken dat we alle zeilen bij zullen moeten zetten om grote economische schade in de komende decennia te voorkomen. We kunnen die doelstellingen alleen bereiken door de uitstoot van  broeikasgassen te reduceren. Deze gassen houden de warmte van de zon vast waardoor die warmte niet meer terug de ruimte in kan. De EU heeft onder andere als doel gesteld dat in 2020 minimaal 20% van het energieverbruik uit hernieuwbare energie moet komen en in 2030 minimaal 27%. Nederland zit tot en met 2016 nog maar op 5,9% en daarmee lopen wij behoorlijk achteraan, dus daar moet nog een tandje bij.

 

Dit jaar gaan dan ook 5 van de 10 kolencentrales dicht en in de komende jaren gaan we tot 4,5 Gigawatt (verdubbeling t.o.v. 2016) vermogen aan windmolens op zee realiseren. En iedereen doet mee want een land als China gaat zelfs naar 200 Gigawatt. Dat we hierbij internationale samenwerking nodig hebben mag duidelijk zijn. Behalve de overheden dragen particulieren en bedrijfsleven ook een steentje bij. Zo heeft Volvo aangekondigd om vanaf 2019 alleen nog maar nieuwe modellen met een elektromotor op de markt te brengen. En ook alle andere autofabrikanten hebben vergelijkbare doelen gesteld. Deze ontwikkelingen zorgen voor veel innovatie en nieuwe kansen. Een belegger kan hier zijn voordeel mee doen.

Actiam heeft hiervoor uitstekende aandelenfondsen waaronder het Actiam Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld. Zoals Barack Obama zei: ‘Supporting development is not charity, but is instead one of the smartest investments we can make in our future’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.